Cum se va aplica noul Cod de procedura civila

Spre deosebire de principiul actual al a aplicarii imediate a normelor de procedura, dispozitiile noului Cod de Procedura Civila se vor aplica numai proceselor incepute dupa intrarea acestuia in vigoare. In privinta executarilor silite insa, chiar daca hotararile judecatoresti sau arbitrale au fost pronuntate sub legea veche, daca executarea incepe dupa 1 septembrie 2012 se vor aplica noile reguli

Procesele in curs de judecata, precum si executarile silite incepute sub legea veche raman supuse acelei legi. Aceasta inseamna ca justitiabilii care au procese incepute inainte de 1 septembrie 2012 nu vor putea beneficia de termenele mult mai scurte, de confidentialitatea si de contextual mai larg al mijloacelor de proba admisibile instituite de noul Cod de Procedura Civila (NCPC).

Insa vor avea la indemana mai multe posibilitati de atac al hotararilor judecatoresti care nu le convin, intrucat NCPC consacra regula unicitatii caii de atac,…