Noile modalitati de plata a contributiilor sociale de catre persoanele fizice

De la 1 iulie, competenta de administrare a contributiilor sociale obligatorii datorate de persoanele fizice se transfera de la casele de asigurari la Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF). Aceste reglementari au fost prevazute in Ordonanta de Urgenta nr. 125 din 30 decembrie 2011. In scopul aplicarii acestora, ANAF a publicat spre dezbatere publica doua proiecte de ordin in care sunt prevazute noile modalitati de plata a contributiilor sociale si formularele care vor trebui depuse incepand cu luna viitoare.

Potrivit acestor proiecte de ordin ANAF, persoanele fizice care trebuie sa se supuna noilor reguli sunt:

– intreprinzatorii titulari ai unei intreprinderi individuale;

– membrii intreprinderilor familiale;

– persoanle fizice autorizate sa desfasoare activitati economice;

– persoanele care realizeaza venituri din profesii libere;

– persoanele care realizeaza venituri din drepturi de proprietate intelectuala la care impozitul pe venit se determina pe baza datelor din evidenta contabila in partida simpla;

In cazul contributiei de asigurari sociale de sanatate, platile anticipate se stabilesc de organul fiscal competent, prin decizie de impunere, pe baza declaratiei de venit estimat/declaratiei privind venitul realizat sau pe baza normelor de venit.

In cazul contributiei de asigurari sociale, obligatiile de plata se stabilesc pe baza venitului declarat de contribuabil prin declaratia privind venitul asigurat la sistemul public de pensii.

Formularele vor fi comunicate contribuabililor vizati conform regulilor de comunicare a actelor administrative prevazute in codul de procedura fiscala: prin posta, mijloace electronice, remiterea acestuia de catre persoanele imputernicite ale organului fiscal sau prin prezentarea contribuabilului/imputernicitului la sediul organului fiscal.

In ceea ce priveste “Declaratia privind venitul asigurat la sistemul public de pensii”, aceasta se va depune numai de catre contribuabilii care se numai in situatia in care se incadreaza in una din categoriile enumerate mai sus incepand cu data de 1 iulie 2012. Declaratia poate fi depusa direct la registratura organului fiscal, prin posta prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire sau online de catre cei care au semnatura electronica.

In ceea ce priveste sumele cu titlu de contributii, acestea se vor plati la Trezorerie Statului din cadrul organelor fiscale in raza carora sunt luati in administrare contribuabilii, in conturi de venituri bugetare distincte, codificate cu codul de identificare fiscala al contribuabililor.